Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

Scratch Day 2011 στην Πάτρα

Ημέρα Scratch στην Πάτρα: "Χρησιμοποιώντας τη SCRATCH για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την Προσχολική Εκπαίδευση"

Ένα δίωρο εργαστήριο πρακτικής εξάσκησης στη Scratch για εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης θα προσφερθεί από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Laboratory of Science, Mathematics and ICT Education - LoSMICTE) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (http://www.ecedu.upatras.gr), Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της ημερίδας του έργου Fibonnaci (Fibonacci Project) “Science & ICT Festival” (http://www.ecedu.upatras.gr/fibonacci/) που διοργανώνεται από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση σε συνεργασία με το τοπικό παράρτημα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (http://www.omep.gr).

Το εργαστήριο θα διεξαχθεί στις 28 Μαΐου 2011 στις 13:30, στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.


Προβολή Scratch Day 2011, Πάτρα σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου